آرشیو اخبار : سایر اخبار

تاسیس مرکز نیکوکاری در بانک مسکن استان
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی گفت: با مشارکت بانک مسکن در امور نیکوکارانه و صدور مجوز توسط کمیته امداد استان، به زودی در بانک مسکن استان مرکز نیکوکاری راه اندازی می شود تا خدمات ارایه شده هدفمند شود.پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از بودجه 1398
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398» پیش بینی کرد در صورت افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن، نسبت کفایت سرمایه این بانک به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.