نصب ۱۰۰۰ خودپرداز در ۱۰۰ روز

یک هزار دستگاه خودپرداز در ۱۰۰ روز گذشته به منظور توسعه خدمات روستایی در کشور نصب شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایبنا، محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری امروز خود درباره وظایف مهم این وزارتخانه اظهار داشت: حوزه اشتغال و آماده سازی زمینه های لازم در این خصوص و استفاده از ظرفیت جوانان و عملیاتی شدن این موضوع، پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک از جمله مباحث و وظایف مهم این وزارتخانه است.

وی ادامه داد: توسعه شبکه ملی اطلاعات در سه فاز انجام شده و چرخ ایجاد آن به حرکت درآمده و بهره برداری شده که اثراتی مثل فعالیت شرکت های کسب و کار نوپا، اشتغال زایی و جنب و جوش در این زمینه ناشی از اجرای این سند است.

وی گفت: در زمینه بحث توسعه خدمات روستایی، طی صد روز نصب یک هزار دستگاه خودپرداز، حمایت از صنایع دستی و کسب و کار، بررسی برای حل معضل اشتغال در این مناطق و توسعه خدمات در دستور کار است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000