بانک‌ ها باید نسخه‌ای از قرارداد را به مشتریان ارائه کنند

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان از سوی بانک‌ ها تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرم‌ های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌‌ای از آن را که ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است دارد در اختیار تسهیلات‌ گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند. علاوه بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یک جا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی باید در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000