چرایی برنامه ۵ ساله در بانک مسکن

بانک مسکن چرایی و فلسفه تدوین برنامه 5 ساله این بانک را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، «افزایش انسجام در بدنه بانک مسکن و در میان بخش های مختلف فعال در این بانک» و همچنین «تلاش در جهت افزایش هم گرایی در فعالیت های واحدهای مختلف بانک» دو دلیل عمده تدوین برنامه 5 ساله در بانک مسکن است.

مدیران بانک مسکن همچنین در تشریح ضرورت تدوین برنامه 5 ساله این بانک معتقدند: امروز آنچه که مدیران سازمان ها و موسسات خدماتی را در عرصه رقابت متمایز و پیروز میکند «بهره برداری موثر از فرصت ها» و «داشتن برنامه برای فعالیت های سازمان» است. «تغییرات مداوم محیطی» و «پیچیدگی های تصمیم گیری در محیط کسب و کار» ، «برنامه ریزی» را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است، تا ضمن برشمردن عوامل کلیدی موفقیت سازمان، برای رسیدن به اهداف (از کوتاه ترین راه ممکن)، راه حل های مناسب را ارائه کند.

در عین حال، برنامه ریزی یکی از مهمترین وظایف مدیریت است که در تمامی سطح سازمان چه در سطح مدیریت عالی و چه در سطح مدیران اجرایی و چه در میان کارکنان موجب «افزایش راندمان و کارایی کارکنان» و «ارتقای بهره وری» می شود؛ هر سازمانی که تحت مدیریت علمی هدایت شود لاجرم برای «هدایت منطقی فعالیت های خود» نوعی از انواع برنامه ریزی استراتژیک را به عنوان ابزار مدیریتی لازم انتخاب میکند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در این راستا بانک مسکن با تدوین سند چشم انداز 1400 بانک و تدوین برنامه 5 ساله ذیل این سند در تلاش است با افزایش و ارتقای بهره وری در سازمان و ایجاد همگرایی بیشتر بین واحدها و بخش های مختلف فعال در این بانک، «ضمانت موثر»ی را برای تحقق مهمترین اهداف تعریف شده در این بانک ایجاد کند؛ در واقع بانک مسکن به عنوان یکی از مهمترین بانک های کشور که دارای نقش موثری در ارائه خدمات بانکداری و به خصوص تامین مالی بخش مسکن است، به لحاظ اندازه سازمان، نیروی انسانی و ظرفیت ارائه خدمات در بین بانک های خصوصی و دولتی سرآمد است؛ و از این جهت توانایی گسترش فعالیت های خود را نیز داراست. توانایی ها و قابلیت های این بانک و مجموعه واحدهای تحت پوشش، این امکان را فراهم کرده که علاوه بر ارائه خدمات و تسهیلات مالی مورد نیاز آحاد مردم، برای سایر فعالان بخش مسکن و توسعه شهری نیز خدمات منحصر به فرد مالی و بانکی ارائه شود؛خدماتی که عمدتا در دسته بندی های مختلف (انواع مختلف بانکداری) و توسط بانک های مختلف ارائه می شوند.

به این ترتیب « گستردگی سازمانی و قابلیت ها» به همراه «ارتباطات داخلی و محیطی»، مستلزم برنامه ریزی دقیق و هم سو کردن عوامل مختلف با یکدیگر است؛ بنابراین با توجه به اتمام دوره زمانی برنامه ریزی استراتژیک پنج ساله قبلی بانک و تدوین برنامه پنج ساله ششم کشور و پیش بینی تکالیف متعدد برای نظام بانکی و بخش مسکن در برنامه مذکور از یک سو و رویکرد تغییر اساسنامه و نقش وظیفه ای بانک از بانکی تخصصی به بانکی توسعه ای – تخصصی از سوی دیگر ، تدوین برنامه ای جامع ومنسجم در ذیل برنامه پنج ساله کشور را امری اجتناب ناپذیر و اهمیت آن را دو چندان کرده است.

بر همین اساس در سال 96 و متعاقب اعلام برنامه 5 ساله ششم توسعه، تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بعدی بانک مسکن در دستور کار مدیریت امور طرح و برنامه و به طور خاص اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن قرار گرفت که به عنوان اولین تجربه داخلی انجام برنامه ریزی استراتژیک در بازه زمانی مشخص و با مشارکت تمامی سطوح تصمیم گیری بانک تهیه شد.

در این میان تحقق و دستیابی به 7 استراتژی مهم مورد تاکید قرار گرفت و در متن برنامه 5 ساله پیش روی بانک مسکن گنجانده شد؛«پیاده سازی مدل بانکداری توسعه ای» اولین استراتژی مورد تاکید در این برنامه است؛ پس از آن«توسعه بانکداری عمومی مسکن به آحاد مردم»، «تقویت بانکداری رهنی»، «ارائه خدمات بانکداری سرمایه ای از طریق گروه مالی با ساز و کار بازار سرمایه»، «تقویت مدل بانکداری شرکتی تخصصی در ارائه خدمات تامین مالی به انبوه سازان و توسعه گران» چهار استراتژی دیگر مورد تاکید در این سند است؛ همچنین دستیابی به «ارتقای عملکرد گروه مالی بانک مسکن و ظرفیت سازی نهادی بانک با حمایت از راه اندازی انواع موسسات مالی و اعتباری» و «مشارکت موثر در سیاست گذاری بخش مسکن و توسعه شهری» دو استراتژی دیگر بانک در دستیابی به اهداف تعیین شده ذیل سند چشم انداز 1400 بانک مسکن هستند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000