نقدینگی یک تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مهر ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000