نقدینگی یک تریلیون و ۴۲۴ هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی نقدینگی در آبان‌ ماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۳.۹ درصد رشد داشته است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از ایبنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آبان ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۱۳.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۷۰۵.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به آبان ماه سال گذشته ۱۳.۹ و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴.۶ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده های آماری منتشر شده در آبان ماه سال جاری به ۱۲۵۳۸.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در آبان ماه سال جاری ۱۰۰۶۳.۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفند ماه سال گذشته ۹.۷ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در آبان ماه امسال ۶۴۴۶.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۶ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۰.۷ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۴۱.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان ماه سال ۹۵ به میزان ۲۱.۶ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۵.۶ رشد نشان می دهد.

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری به ۳۶۱۹.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۶.۷ درصدی نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با آبان ماه ۹۵ نیز ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در آبان ماه ۹۶، ۷۴.۵ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۸.۷ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۹.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان ماه رقم ۶۳۲.۸ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفند ماه گذشته ۹.۸ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۲.۲ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ۱۱۰۴.۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۴ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری به رقم ۱۵۰۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفند ماه ۱۴.۷ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در آبان ماه رقم ۳۵۳.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی ۵.۲ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین بر اساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در آبان ماه ۱۷۵۵.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۱۹.۵ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۱۸.۱ درصد افزایش یافته است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000