مجمع سالیانه ۶ شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد

مجمع سالیانه 6 شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان، شمال، شمال شرق، تهران، الوند و پردیس برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، مجمع سالیانه 6 شرکت‌ سرمایه گذاری تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن به منظور بررسی عملکرد سال مالی این شرکت‌ها برگزار شد.

بر این اساس مجمع «شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان» به منظور بررسی عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 با حضور سهامداران برگزار شد.

در این نشست ترکیب هیات رئیسه مجمع شامل محمدرضا امینی به عنوان رئیس، محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر اول و میر احمد مصطفایی به عنوان ناظر دوم و علیرضا مخصوصی به عنوان منشی انتخاب شدند.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، بهروز صمدی مهر، مدیر عامل شرکت گیلان به ارائه گزارش فعالیت یک ساله هیات مدیره پرداخت و برنامه‌های آتی هیات مدیره را برای اعضای مجمع تشریح کرد. پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1396 به تصویب سهامداران رسید.

همچنین مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال با حضور سهامدارن برگزار شد و ترکیب هیات رئیسه مجمع شامل محمدرضا امینی به عنوان رئیس، محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر اول و میر احمد مصطفایی به عنوان ناظر دوم و علیرضا مخصوصی به عنوان منشی نیز انتخاب شدند.

در این جلسه حسینی بخشی، مدیر عامل شرکت شمال به ارائه گزارش فعالیت یک ساله هیات مدیره پرداخت و برنامه‌های آتی هیات مدیره را برای اعضای مجمع تشریح کرد و صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1396 تصویب شد.

همچنین مجمع «سرمایه گذاری مسکن شمال شرق» با مشارکت بیش از 85 درصد از سهامداران برگزار شد. ترکیب هیات رئیسه این مجمع نیز شامل محمدرضا امینی به عنوان رییس؛ محمد مهدی نادری نور عینی به عنوان ناظر اول، مسلم صالحی به عنوان ناظر دوم و سید علیرضا سیف زاده عمرانی به عنوان منشی بود.

در این جلسه نیز توتونچی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق گزارش فعالیت هیات مدیره را برای سهامداران ارائه کرد و بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی متنهی به پایان شهریورماه سال 96 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

علاوه بر این مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 نیز با مشارکت بیش از 75 درصد از سهامداران شرکت در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد که ترکیب هیأت رئیسه مجمع متشکل از آقایان حسین شفقی به عنوان رئیس، محمد مهدی نادری به عنوان ناظر اول، مسلم صالحی به عنوان ناظر دوم و امیرحسین توکل زاده به عنوان منشی بود.

شهرام شهریاری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره را برای سهامداران ارائه و فعالیت ها و برنامه‌های در دست اقدام و آتی شرکت را برای سهامداران تشریح کرد. همچنین صورت‌های مالی شرکت پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند با نماد «ثالوند» هم با مشارکت بیش از 86 درصد سهامداران شرکت، با حضور هیأت رئیسه مجمع شامل اسماعیل عطایی مقدم به عنوان رئیس، محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر اول، میر احمد مصطفایی میلانی به عنوان ناظر دوم و ابوالفضل محمودی به عنوان منشی تشکیل شد.

علیرضا نوربهشت، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره را برای سهامداران و اصحاب رسانه ارائه داد و در نهایت پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شرکت به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

در ادامه برگزاری مجامع عمومی عادی سالیان شرکت‌های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری پردیس نیز برگزار شد که ترکیب هیأت رئیسه مجمع متشکل از محمدرضا امینی به عنوان رئیس، محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر اول، مسلم صالحی به عنوان ناظر دوم و سید شمس الدین شاهنگیان به عنوان منشی بودند.

در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره از سوی اکبر میرشفیعی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس برای سهامداران ارائه و فعالیت ها و برنامه های در دست اقدام و آتی شرکت برای سهامداران تشریح شد.

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی شرکت به تصویب سهامداران حاظر در مجمع رسید. در ادامه مجمع نیز موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس علی البدل و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شدند.

در این جلسه همچنین با تصویب مجمع،‌ شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص)، شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)، شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی خاص) به عنوان اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت برای دو سال انتخاب شدند.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000