فرمان کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

رئیس جمهور در جلسه صبح امروز دولت در ساختمان وزارت راه و شهرسازی فرمان کاهش نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به 6 درصد را صادر کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، حسن روحانی در این نشست که در حال حاضر با ارایه گزارش استانداران سراسر کشور درباره آمادگی شان برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری همراه است، به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد زمینه کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به 6 درصد را فراهم کند.

بانک مسکن دو روز پیش به صورت خودجوش، نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده که از محل اوراق مسکن پرداخت می شود را با یک و نیم واحد درصد کاهش، به 16 درصد رساند.

در حال حاضر نرخ سود تسهیلات نوسازی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم نیز 8 درصد است. از طرفی تسهیلات نوسازی که بصورت بدون سپرده پرداخت می شود نیز در صورت فراهم شدن یارانه مدنظر،‌با نرخ سود 9 درصد پرداخت می شود.

هنوز درباره اینکه، روی سخن رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود تسهیلات نوسازی به 6 درصد، کدام یک از این نوع تسهیلات است، مشخص نیست. اما به نظر می رسد منظور، تسهیلات یکم بوده است.


زنجیره خبر

کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000