ابلاغ دستورالعمل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به استان‌های کشور

با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی و با هدف ارتقای تعامل دستگاه‌های استانی و تشریک مساعی دستور تشکیل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان‌ها صادر شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از وزارت راه و شهرسازی و روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان ، این ابلاغ با هدف یکپارچه‌ سازی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی انجام شده که در آن مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، رئیس شورا یکی از معاونان ادارات کل راه و شهرسازی، دبیر و سایر مدیران کل زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های استانی سایر اعضای این شورا هستند.

این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره تنظیم و ابلاغ شده است، همچنین به صلاحدید شورای هماهنگی امور استان‌ها، در زمینه‌های مختلف نظیر بودجه و امکانات، قوانین و مقررات، بررسی راه‌های ارتقاء و بهره‌برداری، کارگاه‌های تخصصی زیر نظر دبیر شورا فعالیت خواهند کرد.

لازم به ذکر است جلسات شورا قائم به حضور تمامی اعضاء بوده و ماهانه یک ‌بار تشکیل می‌شود و صورت‌جلسات برای حوزه وزارتی ارسال شده و دبیرخانه شورای مذکور نیز در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مستقر خواهد بود.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000