عملکرد متغیرهای اقتصادی در سال گذشته چگونه بود؟

مختصات اقتصاد کلان سال ۱۳۹۶

بررسی ها نشان می دهد که در سال گذشته، عملکرد سیاستگذار در نرخ تورم قابل قبول بوده، همچنین رشد اقتصادی نیز در سطح متوسطی قرار داشته، اما نوسانات نرخ ارز نکته منفی کارنامه سال گذشته بوده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، آمارهای رشد اقتصادی، نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز را می توان در سه نگاه متفاوت ارزیابی کرد. بانک مرکزی آخرین گزارش تورمی سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. با انتشار این آمار پرونده تورمی اقتصاد در سال گذشته بسته شد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به‌ عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور محسوب می‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم میانگین برای دومین سال متوالی، تک‌ رقمی گزارش شد. نرخ تورم میانگین پایان سال، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند ماه سال قبل به سطح ۶. ۹ درصد رسیده است. این نرخ در پایان سال ۱۳۹۵ نیز ۱. ۹ درصد ثبت شده بود. بنابراین طی یک سال ۵. ۰ واحد درصد به نرخ تورم میانگین افزوده شده است. نرخ تورم، نقطه به نقطه نیز در پایان سال گذشته به 8.6 درصد رسید. این دومین سال متوالی است که نرخ تورم تک رقمی می شود و برای سیاستگذار یک دستاورد مهم محسوب می شود. در کنار آمار بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز روایت تورمی خود را از سال ۱۳۹۶ ارائه کرده است. با این تفاوت که این نهاد، شاخص کالا و خدمات مصرفی را در سه سطح، شهری، روستایی و کل ارائه می‌کند، اما گزارش بانک مرکزی تنها مربوط به آمار شهری است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین شهری در اسفند ماه معادل ۱. ۸ درصد و میانگین روستایی معادل ۸. ۸ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم میانگین کل نیز در این گزارش معادل ۲. ۸ درصد عنوان شده است.
آمار دوم و مهم در خصوص عملکرد رشد اقتصادی است. بر اساس آمارهای منتشر شده رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال ‌جاری معادل ۴. ۳درصد گزارش شده است. همچنین رقم رشد اقتصادی بدون نفت ۱. ۴ درصد بوده که نشان می‌دهد، حذف گروه نفت از رشد اقتصادی باعث افزایش این رقم می‌شود. البته برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سطح رشد اقتصادی بیشتر از گزارش بانک مرکزی است. به گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال‌جاری معادل با ۴. ۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل با ۷. ۴ درصد بوده است. نکته مهم گزارش بانک مرکزی، مثبت شدن رشد ارزش افزوده ساختمان برای دومین فصل متوالی است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در پاییز به سطح ۴. ۱ درصد رسیده و برای دومین فصل متوالی مثبت شده است. رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نیز ۱. ۳ درصد ثبت شده بود. به گزارش بانک مرکزی، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و احتساب ارزش افزوده ساختمانی دولتی، رشد ۹ ماهه معادل ۸. ۰ درصد برآورد می‌شود.در کنار این آمارها می توان نقطه منفی کارنامه سال 96 را در تغییرات نرخ ارز دانست که نوسانات بالایی را تجربه کرده است. حتی به نظر می رسد که پای این نوسانات به سال جاری نیز رسیده است. نشانگر آن بود که میانگین قیمت اسکناس آمریکایی در دوازدهمین ‌ماه سال ۹۶ به ۴ هزار و ۵۵۳ تومان رسید. اسفند سال ۹۵، متوسط بهای این ارز ۳ هزار و ۷۷۱ تومان بود. بر اساس این داده‌ها، افزایش شاخص بازار ارز در سال‌ گذشته حدود ۲۱ درصد بود، این در حالی است که در سال های 93 تا 95، افزایش نرخ ارز در یک سال تک رقمی گزارش می شد. بنابراین سیاستگذار باید تمهیداتی را برای ثبات در بازار ارز ایجاد کند، تا بتواند از میزان نوسانات ارزی در سال جاری بکاهد.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000