بانک مرکزی منتشر کرد

تحولات بازار اجاره در کشور

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تحولات بازار اجاره واحدهای مسکونی در مناطق شهری کشور را اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس این گزارش شاخص بهای اجاره مسکن در کل مناطق شهری ایران در سال 96 نسبت به سال 95، معادل 8.3 درصد افزایش یافت. شاخص بهای اجاره مسکن در کل مناطق شهری ایران در سال 96 براساس سال پایه 95 در شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک و همچنین استان های مختلف کشور به عدد 108.3 رسید که نسبت به سال قبل معادل 8.3 رصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص بهای اجاره مسکن در کل مناطق شهری ایران در سال 95 نسبت به سال 94 معادل 9.8 درصد افزایش یافته بود.

علت این موضوع ثبات نسبی در بازار اجاره مسکن در سال 96 و عدم افزایش غیرمتعارف سطح اجاره بها در سال گذشته است؛ سال گذشته در حالیکه بازار معاملات واحدهای مسکونی ابتدا در فاز پیش رونق و سپس در نیمه دوم سال در فاز رونق قرار گرفت اما بازار اجاره با تحول چندانی نسبت به سال 95 مواجه نشد و سطح اجاره بهای واحدهای مسکونی با رشد قابل توجهی همراه نشد. نوسانات اجاره بهای مسکن به طور میانگین در سال گذشته حول و حوش تورم عمومی شکل گرفت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فصول محتلف سال 96، بیشترین افزایش شاخص بهای اجاره مسکن نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل (تحولات فصلی بازار اجاره در مقایسه با تحولات بازار اجاره در فصل مشابه سال 95) مربوط به سه ماهه چهارم (زمستان 96) معادل 9.3 درصد و کمترین میزان مربوط به سه ماهه دوم (تابستان 96) معادل 7.4 درصد بوده است.

به این معنا که بیشترین افزایش شاخص بهای اجاره مسکن در چهار فصل سال 96 نسبت به چهار فصل سال 95 مربوط به زمستان 96 بوده است؛ زمستان سال گذشته بازار اجاره بیشترین نوسان را در شاخص اجاره بها در مقایسه با سه فصل دیگر تجربه کرد.

بر اساس این گزارش همچنین تحولات شاخص بهای اجاره مسکن در سال 96 در مقایسه با سال 95 در سه گروه شهری شامل شهرهای بزرگ (کلان شهرها و مراکز استان ها)، شهرهای متوسط و شهرهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته است.

به این ترتیب شاخص بهای اجاره مسکن در گروه شهرهای بزرگ در سال 96 به عدد 108.2 رسید که نسبت به سال قبل معادل 8.2 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که این شاخص در سال 95 در مقایسه با سال 94 برابر با 9.9 درصد بوده است. بیشترین میزان افزایش شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ در فصول مختلف سال 96 نسبت به فصل های مشابه سال 95، مربوط به سه ماهه چهارم (زمستان سال 96) معادل 9.4 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به سه ماهه دوم (تابستان 96) معادل 7.3 درصد بوده است.

همچنین شاخص بهای اجاره مسکن در گروه شهرهای متوسط، در سال 96 به عدد 108.8 رسید که نسبت به سال قبل 8.8 درصد افزایش نشان می دهد و کمتر از افزایش شاخص بهای اجاره در سال 95 است؛ شاخص بهای اجاره مسکن در سال 95 برابر با 9.4 درصد گزارش شده بود. بیشترین میزان افزایش شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای متوسط در سه ماهه های مختلف سال 96 نسبت به فصول مختلف سال 95 مربوط به سه ماهه چهارم (زمستان 96) معادل 9.3 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به سه ماهه دوم (معادل 8.2 درصد) بوده است.

این در حالی است که شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای کوچک نوسان بیشتری را در مقایسه با شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط تجربه کرد. در سال 96 متوسط شاخص بهای اجاره مسکن در گروه شهرهای کوچک به عدد 109.5 رسید که نسبت به سال قبل 9.5 درصد افزایش یافت که کمتر از افزایش سال 95 معادل 10.3 درصد بوده است؛ با این حال شاخص بهای اجاره مسکن در شهرهای کوچک در سال 96 نسبت به دو گروه دیگر شهری نوسان بیشتری را تجربه کرد.

وضعیت شاخص بهای اجاره مسکن در استان های مختلف همچنین نشان می دهد در سال 96 در میان استان های مختلف کشور بالاترین عدد سالانه شاخص بهای مسکن اجاری مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد برابر 114.5 و پایین ترین عدد شاخص مربوط به استان کرمانشاه برابر با 104.5 بوده است. با توجه به نوسانات شدید در بازار معاملات مسکن و جهش قیمت فروش آپارتمان و همچنین تاثیر آن بر بازار اجاره مسکن، پیش بینی می شود امسال شاخص بهای اجاره مسکن با تحولات بیشتری در مقایسه با سال قبل مواجه شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000