آمارهای بانک مرکزی در سه ماه نخست امسال نشان می دهد

اهداف مهم تسهیلات دهی در مسکن و ساختمان

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در بهار سال جاری 9 هزار و 890 میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان ارائه شده که مهم ترین اهداف تسهیلات دهی، خرید مسکن، تامین سرمایه در گردش و تعمیر ساختمان عنوان شده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی گزارش تسهیلات اعطایی در سه ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. این آمارها علاوه بر ارائه یک تصویر کلی، جزییات تسهیلات دهی به هر بخش را نیز مشخص کرده است. یکی از بخش های مهم در این گزارش، آمار مسکن و ساختمان است.

در سه ماه نخست سال جاری به میزان 9 هزار و 890 میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان تسهیلات ارائه شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی تعداد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان در سه ماه نخست سال جاری به میزان 222 هزار و 624 فقره بوده است. بانک مرکزی در یک جدول جداگانه میزان تسهیلات ارائه شده بر اساس اهداف مشخص را بیان می کند. این اهداف مواردی نظیر ، سرمایه در گردش، ایجاد، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر موارد را تشکیل می دهد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در بخش مسکن و ساختمان 48.6 درصد از کل تسهیلات با هدف خرید مسکن اعطا شده است که رقمی معادل 4.8 هزار میلیارد تومان است. تسهیلات خرید مسکن، بیشترین سهم را از کل تسهیلات اختصاص داده شده به بخش مسکن و ساختمان در اختیار دارد و بیانگر اولویت بودن متقاضیان خرید مسکن در حوزه تامین مالی این بخش است. همچنین در رتبه دوم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار دارد که 18.4 درصد از کل تسهیلات بخش مسکن و ساختمان را به خود اختصاص داده است. میزان تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش کارگاه های تولیدی مسکن و ساختمان در سه ماهه نخست سال جاری 1.8 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین 10 درصد از کل تسهیلات نیز با هدف تعمیر (تسهیلات جعاله) اعطا شده که رقم تسهیلات اعطایی با هدف تعمیر نیز 990 میلیارد تومان بوده است. بنابراین به طور کلی بخش قابل توجهی از تسهیلات ارائه شده در گروه مسکن و ساختمان، با هدف خرید مسکن صورت گرفته و این موضوع نشان می دهد که بخش مهمی از تمرکز تسهیلات دهی در این بخش خانه دار شدن متقاضیان دریافت وام بوده است. البته سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز در درجه بعدی قرار دارد. بانک مرکزی علاوه بر ارائه آمار بخش گروه و ساختمان، آمارهای تسهیلات کلی را نیز ارائه کرده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات پرداختی بانک ها طی 3 ماه نخست سال 1397 به بخش های مختلف اقتصادی 117.8 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان 16.3 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری رقم 74.3 هزار میلیارد تومان بوده است که معادل 63 درصد از کل تسهیلات پرداختی بوده است. این رقم نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 8 هزار میلیارد تومان و معادل 12.1 درصد رشد کرده است.

بانک مرکزی در این گزارش تاکید کرده است: همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000