برگزاری هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران

هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران با محوریت تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برگزار می شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

با توجه به اهمیت موضوع مسکن، هر ساله وزارت راه و شهرسازی اقدام به برگزاری همایشی برای هم اندیشی بیشتر با اساتید و کارشناسان مربوطه می کند و این همایش یکی از پرسابقه ترین همایش های وزارت راه و شهرسازی است.
امسال نیز چون هر سال، هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران طی روزهای ۷ و ۸ مهرماه ۱۳۹۷ توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار می گردد.
از تمامی پژوهشگران و متخصصان حوزه مسکن و شهرسازی دعوت می شود تا مقالات خود را با توجه به محورهای برگزاری این دوره از همایش تا تاریخ ۲۰شهریور ماه به آدرس www.hamayeshmaskan18.ir ارسال نمایند.
محورهای پیشنهادی هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران – سال ۱۳۹۷
محور اول: بازآفرینی شهری
– روش های تامین منابع مالی
– نقش کنشگران در تحقق برنا مه های بازآفرینی شهری
– تدوین مقررات و ضوابط تنظیم کننده در راستای تسهیل فعالیت در بافت فرسوده شهری و روستایی
– رویکرد محله محور در برنامه بازآفرینی شهری
– حفظ بافت های تاریخی و ارزشمند در بازآفرینی شهری

محور دوم: شهر جدید، شهرک سازی یا توسعه شهرهای کنونی
– بازنگری در سیاست های مدیریت زمین
– نسل نوین شهرهای جدید هوشمند
– شهرک سازی، پیامدها، بایدها و نباید ها

محور سوم: تامین مسکن گروه های کم درآمد، شهری و روستایی
– میزان اثرگذاری سیاست ها و اقدامات تامین مسکن
– راهبردهای طراحی برای ساخت مسکن اقشار کم درآمد
– ارتقاء سکونت پذیری روستاها

محور چهارم: شهرهای زیست پذیر
– معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر
– آمایش سرزمین و مسئله مسکن
– بومی سازی و طراحی واحدهای مسکونی پایدار
– طرحهای توسعه شهری و روستایی
– اقتصاد در شهر زیست پذیر

محور پنجم: اسکان بشر
– نقش سیاست ملی شهری (New Urban Policy) در فرآیند توسعه شهری
– نقش هبیتات در کاهش خطرپذیری و واکنش به بحران ها
– بررسی تجربیات سایر کشورها در خصوص تامین مسکن کم‌ درآمدها


حامد مظاهریان

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازیارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000