اطلاعات ساختمانی جالب در گزارش مرکز آمار

عرضه جدید مسکن در کشور کاهش یافت

گزارش مرکز آمار ایران از فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری کشور، از افزایش 3.1 درصدی تیراژ صدور پروانه ساختمانی در یکساله 96 نسبت به یکسال 95 خبر می دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا، مرکز آمار ایران کارنامه ساخت و ساز یکسال 96 کشور را منتشر کرد. جزییات این گزارش نشان می دهد: طی یکسال 96 تعداد 131 هزار و 910 فقره پروانه ساختمانی از سوی شهرداری های کشور صادر شده است. به طوری که از مجموع پروانه های ساختمانی صادر شده معادل 92.5 درصد مربوط به احداث ساختمان جدید و 7.5 درصد مربوط به افزایش بنا بوده است. براین اساس تیراژ صدور پروانه های ساختمانی در یکسال 96 معادل 3.1 درصد نسبت به 12 ماهه سال 95 رشد داشته است. هر چند تعداد ساختمانها بواسطه تعداد پروانه ها، افزایش پیدا کرده اما تعداد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده، کاهش یافت هاست.
بررسی ها از وضعیت فراوانی نسبی پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان های کشور حاکی از آن است که استان تهران با صدور 15 هزار و 350 فقره پروانه ساختمانی بیشترین و استان ایلام با صدور یک هزار و 233 پروانه ساختمانی کمترین میزان ساخت وساز طی یکسال 96 را داشته اند.
براساس این گزارش، طی یکسال 96 برخلاف افزایش حجم صدور پروانه های ساختمانی، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشورمعادل 2.1 درصد نسبت به یکسال 95 با کاهش مواجه شده است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، تیراژ آپارتمان سازی در سال 96 معادل 337 هزار و 519 واحد مسکونی بوده است. از مجموع واحدهای مسکونی ثبت شده در پروانه های ساختمانی صادره، طی 12 ماه سال گذشته، معادل 322 هزار و 962 واحد مربوط به پروانه های احداث ساختمان و معادل 14 هزار و 557 واحد مربوط به پروانه های افزایش بنا بوده که به این ترتیب تعداد واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال قبل از آن معادل 2.1 درصد کاهش داشته است.
اطلاعات جدید مرکز آمار با بررسی متوسط تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداث ساختمان مشخص کرده است که استان تهران با متوسط 5.4 واحد مسکونی در هر پروانه، دارای بالاترین و استان کرمان با 1.3 واحد مسکونی در هر پروانه، دارای پایین ترین متوسط در بین استان های کشور است.
بخش دیگری از کارنامه عملکرد فعالیت های ساختمانی طی یکسال 96 به تشریح یکسری اطلاعات جالب درباره نحوه ساخت و سازهای مسکونی اختصاص دارد. بررسی الگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات ساختمان اختصاص دارد. بررسی ها مربوط به نحوه توزیع این الگو نشان می دهد: پروانه هایی که برای احداث ساختمان های یک طبقه، دو طبقه، پنج طبقه و بیشتر صادر شده اند به ترتیب معادل 29.7 درصد، 25 درصد و 21 درصد است. در حالی که فراوانی نسبی ساختمانی های سه طبقه معادل 15 درصد و چهارطبقه معادل 9.2 درصد است.
نکته جالب این بخش گزارش آن است که بیشترین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان های یک طبقه به استان کرمان با 78.8 درصد و کمترین آن به استان تهران با 2.1 درصد تعلق داشته است. در عین حال بیشترین پروانه ساختمانی برای احداث آپارتمان های دو طبقه به استان چهارمحال و بختیاری و کمترین آن به استان تهران اختصاص داشته است.
همچنین توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان آنها نشان می دهد که 62.2 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 17.5 درصد برای ساختمان های اسکلت فلزی، 18.9 درصد برای احداث ساختمان ها با آجر و آهن و 1.5 درصد برای احداث ساختمان هایی با انواع دیگر مصالح صادر شده است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000