معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

تهیه و ابلاغ سند بافت تاریخی شیراز

محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی مجموعه اقداماتی که در استان فارس در حوزه شهرسازی انجام شده است را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000