نشست مدیر شعب استان با مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد

مدیر شعب استان یزد با حضور در دفتر مدیر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ایی، انتصاب وی به سمت مدیر کل را تبریک و بر افزایش همکاری با این اداره تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، صیدنبی حیدریان در این نشست بر افزایش همکاری و تعامل با این اداره کل تاکید کرد و اظهار داشت: بانک مسکن آماده ارایه انواع خدمات به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ایی بوده و باتوجه با وجود اشتراکات در فعالیت های این دو مجموعه می توان به همکاری کارا و موثر امیدوار بود.

وی در ادامه ضمن معرفی انواع صندوق های سپرده گذاری مسکن ، از مدیرکل جدید این اداره خواست تا با معرفی خدمات تسهیلاتی بانک مسکن در حوزه تسهیلات ساخت و خرید مسکن امکان بهره مندی کارکنان این اداره را از خدمات بانک مسکن میسر سازد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ضمن تشکر از حضور مدیر شعب بانک مسکن، اولین اقدام مرتبط با بانک مسکن که در این اداره در حال انجام است را ساخت پروژه مسکونی 140 واحدی در قالب شرکت تعاونی مسکن کارکنان عنوان نمود.

علی علیخانی،مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از دیگرخدمات بانکی پرکاربرد در اداره متبوع خود را درخواست ضمانت نامه از پیمانکاران طرح های عمرانی این اداره نام برد و افزود:امید است با توسعه و تداوم همکاری این اداره با بانک مسکن، صدور ضمانت نامه توسط این بانک برای پیمانکاران اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد افزایش داشته باشد .


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000