وزارت راه و شهرسازی منتشر کرد

گزارش خسارت های سیل های اخیر در بخش مسکن

وزارت راه و شهرسازی در یک گزارش رسمی آخرین برآورد صورت گرفته از میزان خسارت سیل نوروز 98 به شهرها و واحدهای مسکونی را منتشر کرد.