گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد

تورم مسکن در پایان بهار

آمارهای تورمی نشان می دهد که سطح قیمت های مسکن در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه 1.3 درصد رشد کرده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف کننده در خرداد ماه را منتشر کرد. یکی از بخش های مهم این گزارش، تورم بخش مسکن است. زیرا بخش مسکن، بیشترین اهمیت در بین کالاها و خدمات مصرفی خانوار دارد، به همین دلیل در گزارش شاخص بهای مصرف کننده