عضو کمیسیون عمران مجلس:

کاهش تقاضا و افزایش صدور پروانه ساختمان عامل کاهش قیمت مسکن است

دسته بندی : اخبار مسکن