رییس کل بانک مرکزی در سی امین همایش بانکداری تاکید کرد

نشانه های ثبات در اقتصاد ایران

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تحقق بانکداری اسلامی از بازگشت ثبات به فضای اقتصاد کلان خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، در سی امین همایش بانکداری اسلامی با عنوان بهبود فرآیندهای اجرایی عملیات بانکداری اسلامی از بانک ها بخاطر نقش موثر خود در ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان تقدیر و تشکر کرد و گفت: بر اساس قانون بانکداری بدون ربا طی 4 دهه گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی در کنار آن نقاط ضعفی نیز وجود دارد که قابل کتمان نیست. بنابراین می توان عنوان کرد که عملکرد بانکی کشور در برخی مواقع بر اساس بانکداری بدون ربا نبوده است.

همتی با تاکید بر اینکه تشکی