مدیریت شعب زنجان، بانک تخصصی برتر در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی

در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی، مدیریت شعب زنجان در بین بانک های تخصصی استان به عنوان بانک برتر معرفی شد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مدیریت شعب استان زنجان به عنوان بانک برتر بین بانک های عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی مورد تقدیر مقامات کشوری و استانی قرار گرفت.

شایان ذکر است این انتخاب بین بانک های عضو کمیسیون هماهنگی و بر اساس ارزیابی که در قالب طرح ارایه شده و شاخص های اعلامی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و چارچوب ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه بانکی توسط کارشناسان اداره کل مذکور انجام پذیرفت