معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم اعلام کرد

مشکلات اقتصادی دلیل عدم استقبال از تسهیلات بافت فرسوده قم است

وضعیت اقتصادی و معیشتی را مانع اصلی استقبال نکردن مردم از تسهیلات بافت فرسوده است.
پایگاه خبری بانک مسکن