عامل اصلی کاهش قیمت در آینده تولید مسکن خواهد بود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: راهکار اصلی در کاهش قیمت مسکن، تولید گسترده ملک در کشور است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ، حسن خسته بند عضو کمیسیون عمران مجلس،