دیدار با شهردار شهرستان رفسنجان

در دیدار با شهردار شهرستان رفسنجان راه های افزایش تعامل و همکاری فی مابین بررسی شد .
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، به منظور بررسی راه های تعامل و همکاری بین بانک و شهرداری رفسنجان مدیر شعب استان با شهردار رفسنجان دیدار و گفتگو کرد .
در این دیدار که با هدف برقراری تعامل موثر با شهرداری رفسنجان در حوزه مسکن و ساختمان برگزار شد، محمد غفوریان مدیر شعب استان با اشاره به حوزه فعالیت بانک و شهرداری اظهار داشت: بانک مسکن بانکی خدمات رسان است که حوزه فعالیت آن با شهرداری در یک راستا قرار دارد .
غفوریان افزود: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در زمینه فعالیتش بخش مسکن و ساختمان رابطه

تنگاتنگی با حوزه فعالیت شهرداری دارد که از مصادیق این امر پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای پروانه است ،که این امر در حوزه فعالیت شهرداری می باشد .

وی گفت: بانک مسکن با اجرای طرح ها وپروژه های عظیمی ساختمانی نقش بسیار مهمی در تامین