مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن خبر داد

۲۵ میلیون تومان بلاعوض به واحدهای مسکونی خانوارهای محروم پرداخت شد

حدود ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض تاکنون از حساب ۱۰۰ امام خمینی(ره) پرداخت شده است.