معاون مسکن و ساختمان خبر داد

اتمام ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده تا پایان امسال

در مجموع حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده که از این تعداد در حدود ۱۲۲ هزار واحد به اتمام رسیده و تنها خدمات زیربنایی آن باقیمانده و ۸۰ هزار واحد نیز عملیات فیزیکی ساخت آنها در دست انجام است.
پایگاه خبری بانک مسکن