با کاهش ۴۰ درصدی اضافه برداشت بانک ها

گام نخست کاهش رشد نقدینگی

دسته بندی : اقتصاد کلان