معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد

پیشرفت فیزیکی فاز اول اقدام ملی در بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی میزان پیشرفت فیزیکی فاز اول طرح اقدام ملی مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

مهدی عبوری، معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با تشریح جزییات مربوط به نوسازی بافت فرسوده در شهرهای کشور اقدامات صورت گرفته در این زمینه در دو حوزه پروژه های مسکن خودمالکی، پروژه های مشارکتی و پیمانکاری را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه تعهد شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای برنامه ساخت و تامین مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن تولید 145 هزار واحد مسکونی است، خاطرنشان کرد: در قالب این طرح و مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 100 هزار واحد بصورت مردمی (خودمالکی) با حمایت تسهیلاتی، تخفیفات و معافیت‌های دولتی نوسازی خواهد شد که در آنها تامین زمین بعهده متقاضیان است.

به این معنا که در قالب اجرای این بخش از برنامه اقدام ملی مسکن با اختصاص تسهیلات ساخت، اعمال تخفیف های مربوط به هزینه های صدور پروانه ساختمانی و سایر عوارض و همچنین در نظر گرفتن برخی از معافیت ها، آن دسته از ساکنان بافت های فرسوده که واحد مسکونی فرسوده تحت تملک دارند می توانند بر روی زمین خود اقدام به ساخت مسکن کنند.

به گفته وی در این بخش حدود 30 هزار واحد آغاز به ساخت کرده اند که متوسط پیشرفت فیزیکی واحدها حدود 70% است. یعنی اکثر واحدها در مرحلة سفت‌کاری قرار دارند.

وی افزود: همچنین در برخی شهرهای کشور (به ویژه در کلانشهرها) بیش از 20% واحدهای مربوط به طرح اقدام ملی مسکن در قالب این برنامه آغاز شده و به اتمام رسیده و در دست بهره برداری هستند. از سوی دیگر، 45 هزار واحد نیز بصورت مشارکتی یا پیمانکاری در اراضی متعلق به شرکت برنامه ریزی شده است که تا کنون برای 36هزار واحد از محل اراضی شرکت تامین زمین شده است و مابقی اراضی قابل حصول شرکت (از محل افزایش سرمایه یا اراضی سایر دستگاه های دولتی با استفاده از ظرفیت مادة 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) تامین زمین می‌شوند.

وی افزود: در این زمینه نیز عملیات اجرایی بیش از 2 هزار واحد آغاز شده و در بندرعباس، قم، رشت، شوشتر، چابهار و کرج ساخت حدود بیست و پنج هزار واحد در دستور کار قرار گرفته است و مابقی را پیش از پایان نیمه نخست سال جاری تعیین تکلیف خواهیم کرد.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000