دکتر شایان:

جذب و بکارگیری نیروی متعهد و توانمند به پویایی سازمان کمک خواهد کرد

مدیرعامل بانک مسکن در بازدیدی از اداره کل گزینش و در یک گفتگوی صمیمانه با کارکنان این اداره بر انجام امور مطابق استانداردهای حرفه ای تاکید کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن هیبنا، در بازدیدی که مدیرعامل بانک از اداره کل گزینش بانک مسکن داشت؛مرتضی هاشمی رییس آن اداره از نحوه انجام امور گزینشی، وضعیت ساختاری اداره به لحاظ تعداد نفرات، چارت سازمانی و کارکنان استان ها و کسب رتبه اول گزینش