تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه ۱۳۹۹

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه 1399 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی­ ها و سیاست ­های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می­ شود.
پایگاه خبری بانک مسکن

در این گزارش اطلاعاتی در خصوص قیمت و تعداد آپارتمان معامله شده، متراژ، عمر بنا، منطقه شهری، ارزش واحد مسکونی و نرخ اجاره بها ارائه می‌شود. گرچه تعمق در آمارهای مذکور بیانگر وضعیت عرضه و تقاضا در پایتخت می‌باشد، اما از آنجا که معمولاً بازار مسکن سایر شهرها با چند ماه تأخیر از مسکن تهران تبعیت می‌کند بررسی این آمار می‌تواند برای پیش‌بینی وضعیت مسکن در سایر شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس گزارش اسفند ماه، اطلاعات زیر ارائه شده است:

1. حجم معاملات مسکن

در اسفند ماه 1399، تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به 5273 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل آن (بهمن ماه 1399) 34.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ماه 1398)، 48.4 درصد کاهش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

اسفند 98

بهمن 99

اسفند 99

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

تعداد معاملات

10214

3917

5273

34.6

48.4-

همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 5273 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 38.4 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ­اند. سهم مذکور در مقایسه با اسفند ماه سال قبل حدود 6.5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه­های «6 تا10 سال»، «11 تا 15 سال» و «بیش از 20 سال» ساخت افزوده شده است.

عمر بنا (سال)

اسفند ماه

درصد تغییر

سهم درصد

1397

1398

1399

1398

1399

1398

1399

تا 5 سال

5625

4583

2025

18.5-

55.8-

44.9

38.4

10-6

2095

1654

994

21.1-

39.9-

16.2

18.9

15-11

1516

1070

673

29.4-

37.1-

10.5

12.8

20-16

2071

1594

820

23.0-

48.6-

15.6

15.6

بیش از 20

1504

1313

761

12.7-

42.0-

12.9

14.4

جمع کل

12811

10214

5273

20.3-

48.4-

100

100

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفند ماه سال 1399 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.7 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 4 به ترتیب با اختصاص سهم­ های 8.9 و 8.5 درصدی در رتبه­ های­ بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.7 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اسفند ماه سال 1399 مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 10، 4، 2، 7، 14، 8، 15، 1 و 11 بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.3 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده­ اند.

نمودار توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه 1399

5536604/4/2021 10:28:53 AMhttp://media.hibna.ir//Image/2021/04/202104128759604088_Thum.png

2. تحولات قیمت مسکن

در اسفند ماه سال 1399، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه­های معاملات ملکی شهر تهران 302747 هزار ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ( بهمن ماه 1399) و ماه مشابه سال قبل (اسفند ماه 1398) به ترتیب معادل 6.6 و 93.7 درصد افزایش داشته است.

عملکرد معاملات

مقطع زمانی

درصد تغییر

اسفند 98

بهمن 99

اسفند 99

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

156285

283891

302747

6.6

93.7

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 687.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 121.3 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 104.7 و 58.6 درصد افزایش داشته ­اند.

نمودار متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران-(مبالغ به میلیون ریال)

4749974/4/2021 11:14:18 AMhttp://media.hibna.ir//Image/2021/04/202104124468709161_Thum.png

3. مقایسه رشد بهای مسکن با رشد قیمت سایر بازارها در اسفند 1399

بازارهای مختلف کشور در اسفند ماه امسال، به استثنای بازار مسکن و بورس شاهد رشد منفی بوده­اند. بازدهی بازارهای طلای 18 عیار، سکه امامی و دلار در اسفند ماه، به ترتیب 5.8، 6.3 و 3.7 درصد منفی گزارش گردید. این در حالی است که قیمت مسکن در اسفند ماه 6.6 درصد افزایش داشته است. همچنین بازار بورس در اسفند ماه، 5.6 درصد افزایش داشته است.

4146014/4/2021 11:15:11 AMhttp://media.hibna.ir//Image/2021/04/202104127731715083_Thum.png

4. تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1399

تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران در سال 1399 به حدود 83.3 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش اندک 0.3 درصدی مواجه بوده است. در این سال متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه­های معاملات ملکی در شهر تهران 238.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل از آن 80.3 درصد رشد نشان می دهد.

عملکرد معاملات در سال 1399

سال

درصد تغییر

1397

1398

1399

1398

1399

تعداد معاملات (واحد مسکونی)

126795

83573

83303

34.1-

0.3-

متوسط قیمت هر متر مربع (هزار ریال)

82197

132355

238659

61.0

80.3

5. تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه 1399 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 31.4 و 35.2 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن می­ باشد.

نمودار روند رشد قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

41710444/4/2021 11:16:17 AMhttp://media.hibna.ir//Image/2021/04/202104120466978530_Thum.png

نتیجه­ گیری

نتیجه بررسی­ ها حاکی از آن است که بازارهای بورس و مسکن طی اسفند ماه شاهد رشد مثبت بوده‌اند. بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفند ماه 99 مجددا افزایش یافته و وارد کانال 30 میلیون تومان گردید و نسبت به اسفند ماه سال گذشته تقریبا دو برابر گردید. رشد شتابان مسکن در سال ۹۹ نیز ادامه یافت که دلایل متعددی در این مساله موثر بود که البته سه عامل اصلی زمینه را برای رشد قیمت­ها در بازار مسکن مهیا نمود.‌ مساله شیوع کرونا، تشدید تنش­ها با غرب و ابهامات انتخابات آمریکا، تورم شدید ناشی از افزایش نقدینگی سبب بروز نا اطمینانی در بازار شد به طوری که این شرایط منجر به ادامه روند افزایش قیمت­ها به ویژه در نیمه نخست سال ۹۹ در بخش مسکن گردید.

برای سال 1400، با توجه به چشم انداز نرخ تورم، افزایش نقدینگی و همچنین بودجه سال۱۴۰۰ که موجب تشدید انتظارات تورمی می­شود و حل نشدن مسائل در حوزه برجام شاهد ادامه ابهامات در بازار خواهیم بود و باید گفت این شرایط سبب می­ شود تا ریسک های بازار تا حدودی حفظ شود که موجب می گردد در سال ۱۴۰۰ انتظار کاهش و تعدیل قیمت مسکن را نداشته باشیم.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000