تماس با ما

 * آدرس پایگاه خبری بانک مسکن:

خیابان ولیعصر -بالاتر از میدان   ونک-  خیابان عطار -پلاک 14 -ادارات مرکزی بانک مسکن- طبقه اول

 * تلفن

-دفتر مدیر مسئول:82932100

نمابر:82932102

-تحریریه :82932142الی 5

نمابر:82932143

 * آدرس الکترونیکی: info@hibna.ir

 

 

فرم تماس با سایت