لیست اخباربانک مسکن بانک افتخار آفرین است
حسین زین الصالحین مدیر کل ثبت احوال استان کرمان، با بیان این مطلب در دیدار با مدیر شعب استان اظهار داشت: بانک مسکن با پرداخت تسهیلات به اقشار مختلف جامعه نقش بسیار پررنگی در جامعه دارد .