لیست اخبارتعامل بانک مسکن و اداره کل بنیاد مسکن
به منظور تعیین تکلیف پروژه های باقیمانده مسکن مهر شهرهای زیر  25 هزار نفر، جلسه ای با حضور شعب استان سمنان و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان، برگزار شد.

جلسه با مدیرعامل شرکت غله
در راستای اطلاع رسانی هرچه بیشتر خدمات بانک مسکن جلسه ای با حضور مدیر عامل شرکت غله و مدیر شعب استان در شهر مقدس مشهد برگزار شد.