لیست اخبار
تقدیر از بانک مسکن مازندران در جشنواره شهید رجایی
جشنواره شهید رجایی استان مازندران با شعار افزایش اعتماد عمومی از طریق ارتقای فرهنگ سازمانی، شفافیت سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک در سالن همایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران برگزار شد.بازدید از شرکت پارس شعاع توس
در راستای تقدیر از مشتریان خاص، معاون مالی و فناوری اطلاعات خراسان رضوی از شرکت پارس شعاع توس بازدید و با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.