لیست اخبار
تلاطم در بازار اجاره‌بهای آپارتمان مسکونی
گزارش های میدانی از بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد در پی افزایش قابل توجه اجاره بها در سطح شهر تهران، نگرانی درباره افزایش حاشیه‌نشینی دهک‌های پایین درآمدی افزایش یافته است.
بانکداری پیوندی، بهترین روش تأمین مالی خرد
مجید روستا، الگوی بانکداری پیوندی را به معنای پیوند مالی بین سازمان‌های مالی رسمی (بانک‌های تجاری و دولتی) و گروه‌های مالی محلی برای گسترش دستیابی گروه‌های هدف به خدمات مالی خرد دانست.