لیست اخبارکاهش قیمت مسکن در پی بیماری کرونا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می‌گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می یابد.رکورد رشد بخش ساختمان شکسته می شود
مرکز آمار ایران در گزارشی به برآورد رشد اقتصادی سال ۹۸ پرداخت. نکته قابل توجه در این گزارش، پیش بینی بالاترین رشد برای بخش ساختمان طی هشت سال گذشته است.