لیست اخبار


همفکری برای حل چالش‌های حوزه مسکن
دبیرعلمی هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران از برگزاری این همایش برای همفکری پیرامون راهکارهای حل چالش‌های موجود در بخش مسکن خبر داد.
گزارش معاونت مسکن از وضعیت بازار
مسوولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه ای با حضور خبرنگاران، برنامه و سیاست های دولت برای تقویت این بخش را تشریح می کنند.