لیست اخبار
تغییر رویه های نوسازی هسته فرسوده پایتخت
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد: قرار است در طرح جدید نوسازی بافت فرسوده علاوه بر نوسازی خانه های کلنگی، با تغییر رویه های اجتماعی و ایجاد مراکز مدنی، فقرزدایی صورت گیرد.

نبض مثبت ساخت و ساز کشور
تعداد واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 1.3 درصد افزایش یافت.