لیست اخبار

پیدا و پنهان بیت کوین
به تازگی بانک مرکزی نسبت به ریسک ناشی از نوسانات شدید بیت‌کوین، هشدار داد، اما در عین حال اعلام کرد که امکان تقلب در ارز مجازی وجود ندارد. در این گزارش مکانیزم عملکردی این ارز دیجیتالی بررسی شده است.اعتماد عمومی به سیستم بانکی برقرار است
اعتماد عمومی به سیستم بانکی برقرار است و آمارها نشان از افزایش و رشد میزان سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور دارد و حتی میزان سپرده های ثابت هم رشد چشمگیری پیدا کرده است.