لیست اخبار

تداوم روند کاهشی نرخ تورم
بر اساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در دی ماه به رقم 1.8 درصد رسیده است که این میزان کمترین رقم در سال جاری بوده است.


فرآیندهای جدید چک در سامانه صیاد
بانک مرکزی در یک اطلاعیه شرایط کارسازی چک در شرایط جدید را تشریح کرد. در این گزارش فرآیندهای مرتبط با چک در سامانه صیاد تشریح شده است.سپرده‌های بانکی ۴۰ درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۴۰.۷ درصدی مانده سپرده‌ها و ۴۲.۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان مهرماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.