لیست اخبار


نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ تصویب شد
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط وزرای "نفت"، صمت" و "اقتصاد"، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس‌کل بانک مرکزی تصویب شد.

خبرهای خوب از مدیریت بازار ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برآورد ما این است با توجه به هماهنگی شکل گرفته میان قوای مقننه، مجریه و قضاییه، در روزهای آینده خبرهای خوبی درباره مدیریت بازار ارز خواهیم داشت.بانک مرکزی مسوول سیاست های ارزی است
رییس جمهور گفت: وزارت صمت اختیار و مسوولیت اجرای سیاست‌های صادرات و واردات کالا برای ایجاد انضباط ارزی را دارد و بانک مرکزی مسوول سیاست‌های ارزی است.

سقف خدمات مبتنی بر کارت افزایش یافت
بانک مرکزی باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به هم وطنان، در بخشنامه‌ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.