لیست اخبار

تغییر نقطه ثقل اقتصاد با افزایش بهره وری
بررسی ها نشان می دهد که طی نیم قرن گذشته، عامل اصلی موثر در رشد اقتصادی ایران رشد موجودی سرمایه بوده، حال آن که می توان با افزایش بهره وری، نقطه ثقل رشد اقتصادی را تغییر داد.


جزییات نشست مدیران عامل بانک‌ها
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از پیشنهاد مدیران بانک‌ها برای افزایش سقف برداشت روزانه از کارت‌های بانکی در دستگاه‌های خودپرداز و تغییر سقف کارت‌های هدیه به ۳ میلیون تومان خبر داد.

بخش مسکن، لنگر نرخ تورم
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه بخش مسکن در مهرماه معادل با 12.8 درصد بوده است و نسبت به تورم کل، در سطح پایین تری قرار دارد.