لیست اخبار


کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه
در رابطه با درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه ۱۳۹۹، تأکید می کنم رویکرد دولت و بویژه وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش حساب، منضبط، و شناسنامه دار جبران شود.


نظام بانکی در خدمت تولید است
رییس کل بانک مرکزی صبح امروز در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام بانکی در خدمت تولید) در دانشگاه علم و صنعت حضور یافت و تأکید کرد: نظام بانکی در خدمت تولید است.