لیست اخبار

گام دوم پس از آرامش ارزی
بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذار باید پس از ارائه بسته سه محوری، شرایطی را فرآهم کند تا گام به گام به سمت اصلاحات ساختاری در حوزه های پولی، ارزی و مالی حرکت کرده و از بروز مجدد شوک ارزی در اقتصاد جلوگیری کند.آغاز بهره برداری از سامانه تعاملی کاشف
«سامانه تعاملی کاشف» در راستای طراحی و تامین نظام گزارش دهی رخدادهای امنیتی و با هدف ایجاد هماهنگی در رویارویی موثر با حوادث امنیت اطلاعات بانکی آغاز به کار کرد.

تغییر تاکتیک سپرده گذاران
بررسی ها حاکی از آن است که در روزهای ابتدایی عملی شدن بسته بانک مرکزی، میل سپرده گذاران به سرمایه گذاری در بازار ارز کاهش یافت.