لیست اخبار


چشم انداز اقتصاد کلان در سال 99
بررسی ها نشان می دهد که در سال آینده تداوم تحریم ها و فضای نااطمینانی حاصل از کرونا می تواند بر فضای اقتصاد کلان اثر بگذارد، اما با گذر از این دو بحران فضای اقتصاد کلان روزهای خوبی را سپری خواهد کرد.ممنوعیت تبادل اسکناس در جایگاه‌های سوخت
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تبادل اسکناس در جایگاه‌های سوخت ممنوع شد و پرداخت از طریق کارت بانکی و تجهیزات پرداخت الکترونیک قابل انجام است.

بانک مرکزی از مسیر رمز دوم پویا باز نخواهد گشت
رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فرآیند فعالسازی رمز دوم پویا غیر حضوری بوده و نیازی به حضور مشتریان در شعب وجود ندارد، گفت: طرح رمز پویا به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد.

پرداخت وام یک تا دو میلیونی به ۴ میلیون خانوار
رییس کل بانک مرکزی از پرداخت حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان وام به ۴ میلیون خانوار با نرخ ۴ درصد خبر داد و گفت: مقرر شد تا به ۴ میلیون خانواری که کسب و کارشان آسیب دیده بین یک تا دومیلیون وام ارائه شود.