لیست اخبارافزایش نرخ سود بانکی در دستور کار نیست
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار نیست و بانک مرکزی بدنبال روش های  دیگر براى کاهش فشار تورمى در بازارها است.چک بین بانکی و کارکرد آن
چک بانکی، چکی است که توسط یک بانک عهده بانک دیگر در همان کشور به حساب مشتری صادر می‌شود.