لیست اخبار
ساخت 1200 واحد مسکونی و تجاری در شهر جدید اندیشه
بر اساس یکی از پروژه های گروه سرمایه گذاری مسکن، ساخت 300 هزار متر مربع زیر بنا در قالب 1100 واحد مسکونی و 100 واحد تجاری در قالب مشارکت با شرکت عمران شهر جدید اندیشه در دستور کار قرار گرفته است.


جزییات تفاهم نامه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران
ظهیری با تشریح جزییات تفاهم نامه با شرکت بازآفرینی شهری و سازمان نوسازی شهر تهران، از هدف گذاری ساخت 3 هزار واحد مسکونی در بلندمدت خبر داد و گفت: قرارداد ساخت 150 واحد مسکونی در منطقه 17 تهران منعقد شده است.

استراتژی جدید تعریف پروژه‌های مسکونی
ظهیری با تشریح استراتژی شرکت برای تعریف پروژه های مسکونی، از تدوین طرح انبوه سازی در سایت‌های کوچک چهار کلانشهر بر مبنای مطالعات کارشناسی و اقتصادی خبر داد.