لیست اخبار
جبران جاماندگی صنعت ساختمان از تحولات استارت آپی
مدیر عامل شرکت کارآفرینی بانک مسکن در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از نمایشگاه نوآوری ها اعلام کرد: عقب ماندگی صنعت ساختمان از تحولات استارت آپی با حمایت این شرکت از ایده ها و راهکارهای بدیع حل مشکلات، جبران می شود.پویشی برای رقم زدن «فصل نو»
گروه سرمایه گذاری مسکن با فعالیت در حوزه تولید مسکن با کیفیت برای اقشار متوسط جامعه، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک نماد ملی به اثبات برساند.