لیست اخبار


جزییات اجرای بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری کشور
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به اینکه پروژه آیمان تبریز بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری کشور است، گفت: در کنار ساخت واحدهای مسکونی 10 هزار مترمربع سرانه‌های خدماتی و فرهنگی در نظر گرفته شده است.