لیست اخبار


نوآوری های ساخت و ساز حمایت می‌شود
شرکت توسعه خدمات کارآفرینی بانک مسکن ضمن برگزاری نشست مشترکی با نمایندگان شرکت های دانش بنیان، جزییات نخستین جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز را معرفی کرد.

علت عدم تشکیل صندوق زمین و ساختمان جدید
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با اشاره به محدودیت قانونی برای ایجاد صندوق زمین و ساختمان جدید ذیل بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی مجوز تشکیل صندوق جدید را به بانک مسکن نداده است.

شرط‌ پیش فروش بزرگترین پروژه بازآفرینی در تبریز
مدیر‌ عامل شرکت سرمایه گذاری شمالغرب درباره وضعیت ‌ساخت در بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری گفت: روند خاکبرداری ادامه دارد و با توجه به تقاضای پیش‌خرید واحدها، بعد از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی، امکان پیش‌فروش مهیا می‌شود.