لیست اخبار


هفدمین همایش سیاست های توسعه مسکن
هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن،صبح دیروز و به مدت دو روز به همت وزارت راه و شهرسازی و همکاری بانک مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آغاز به کار کرد.