لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مسکن

( ۱۰۵ )

تصویر پاییزی تورم مسکن
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه و بخش مسکن در مهرماه نسبت به شهریورماه افزایش یافته است.

۱۱۲ هزار واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار گرفت
بر اساس آمارها، تعداد مسکن‌های موجود از تعداد خانوارهای متقاضی، حدود ۲ میلیون واحد بیش‌تر است، اما با این وجود، بازار با کمبود مسکن مواجه است که این مشکل نشأت گرفته از وجود خانه‌های خالی در کشور است.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »