لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مسکن

( ۱۰۲ )۱۱۲ هزار واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار گرفت
بر اساس آمارها، تعداد مسکن‌های موجود از تعداد خانوارهای متقاضی، حدود ۲ میلیون واحد بیش‌تر است، اما با این وجود، بازار با کمبود مسکن مواجه است که این مشکل نشأت گرفته از وجود خانه‌های خالی در کشور است.

تورم مسکن در پایان بهار
آمارهای تورمی نشان می دهد که سطح قیمت های مسکن در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه 1.3 درصد رشد کرده است.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »