لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مسکن

( ۸۶ )
کاهش تورم مسکن در بهمن ماه
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در دومین ماه زمستان تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش مسکن کاهش یافته است.


الزامات اجرای برنامه مسکن ارزان قیمت
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح مسکن ارزان قیمت، الزامات اجرای این سیاست را تشریح کرد.


تصویر بخش مسکن در لایحه بودجه 1398
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش اعداد و ارقام بخش مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال آینده را آنالیز و نکاتی را نیز در خصوص برخی ردیف ها تشریح کرد.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »