لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مسکن مهر

( ۳۱۴ )

رفع مشکل معارضی ۵۳۰۰ مسکن مهر پردیس
طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از رفع مشکل معارضی ۵ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر پردیس و سر به سر شدن تعداد متقاضیان با تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه پردیس خبر داد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »