لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانک مسکن

( ۱۶۸۱ )

پرداخت تسهیلات به منظور رونق بخش مسکن
مدیر شعب استان کردستان همزمان با 81 سالگرد تاسیس بانک مسکن در نشست خبری با اصحاب رسانه از پرداخت 2500 میلیارد ریال تسهیلات در استان کردستان در سال 98 خبر داد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »