لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانک مسکن

( ۱۰۴۲ )دیدار مسوولان با خانواده معظم شهداء
معاون اداری-پشتیبانی مدیریت اصفهان با همراهی مسوولین اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر اصفهان با تعدادی از خانواده شهدا و ایثارگران دیدار کردند و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند. «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »