لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بانک مرکزی

( ۵۴۲ )غیر فعالی رمزهای دوم ایستا از ابتدای دی ماه
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت «هریم» برای ارسال رمز دوم پویا به صورت پیامکی گفت: تمام رمزهای دوم ایستا از ابتدای دی ماه غیر فعال می‌شود.


۴۳۸ شعبه بانکی برچیده شد
تعداد شعب بانک‌های کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه در آبان ماه سال جاری رسیده که حاکی از جمع‌آوری ۴۳۸ شعبه در هشت‌ماهه سال جاری است.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »