لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

نظام بانکی

( ۶۴ )نظام بانکی پیشران صنعت فناوری اطلاعات
دبیر هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: نظام بانکی با به کارگیری فناوری‌های نوین در عرصه ارایه خدمات مالی، به عنوان پیشران صنعت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.


تضمین سلامت بانک ها با افزایش سرمایه
افزایش کفایت سرمایه و رعایت حداقل استانداردها در این شاخص به عنوان یک ضرورت در نظام بانکی مطرح است و در نقش یک سپر تضمینی بانک ها را در مقابل ریسک های موجود بازار پول محافظت می کند.


بازی برد-برد در نظام بانکی، چگونه؟
بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که رقابت مخرب برای جذب منابع از طریق نرخ سود بالا وجود نداشته باشد، مقدمات یک بازی برد- برد برای بانک ها و مشتریان در بازار پول فراهم خواهد شد. «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  »