لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

نظام بانکی

( ۵۹ )
تضمین سلامت بانک ها با افزایش سرمایه
افزایش کفایت سرمایه و رعایت حداقل استانداردها در این شاخص به عنوان یک ضرورت در نظام بانکی مطرح است و در نقش یک سپر تضمینی بانک ها را در مقابل ریسک های موجود بازار پول محافظت می کند.


بازی برد-برد در نظام بانکی، چگونه؟
بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که رقابت مخرب برای جذب منابع از طریق نرخ سود بالا وجود نداشته باشد، مقدمات یک بازی برد- برد برای بانک ها و مشتریان در بازار پول فراهم خواهد شد.
اصلاح بانک‌ها در اولویت دولت
رییس جمهور با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اصلاح اقتصاد منجر می‌شود، گفت: شکل گیری تحریم‌ها، ساختارهای غلط اقتصادی، جنگ روانی و تبلیغاتی و شرایط خارجی باعث التهاب در اقتصاد شد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  »