لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

چگینی

( ۲۵ )


تامین مالی مسکن در ایران بانک محور است
چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در ایران، گفت: راهکارهای ورود بازار سرمایه به حوزه تامین مالی مسکن بررسی خواهد شد.

سازنده ها واحدهای کوچک متراژ تعریف کنند
علی چگینی به سازندگان بخش مسکن توصیه کرد با توجه به پیش بینی رونق ساخت و ساز در سال جاری، الگوی تقاضای غالب یعنی ساخت واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ را برای فروش آسان تر واحدهای ساخته شده مدنظر قرار دهند. «  ۱  ۲  ۳  »