لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

انبوه سازان

( ۳۶ )
نظرخواهی بانک مسکن از انبوه‌سازان
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با اشاره به اینکه مقدمات اجرای طرح خرید اعتباری مصالح ساختمانی کلید خورده است، گفت: در این راستا نظرخواهی از انبوه‌سازان در دستور کار قرار گرفته است.

کارت اعتباری مصالح ساختمانی
پورحاجت با اشاره به اینکه کانون انبوه‌سازان اطلاعی از جزییات کارت اعتباری مصالح ساختمانی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، ندارند، گفت: تسهیلات مسکن بافت‌ فرسوده فقط هزینه ۱۵ مترمربع را پوشش می‌دهد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »