لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بافت فرسوده

( ۱۷۸ )پرداخت تسهیلات با شرایط جدید در استان قزوین
متقاضیان استفاده از تسهیلات برای ساخت مسکن در بافت فرسوده استان قزوین که ملک آنها در محدوده بافت مصوب شهرهای استان قرارگرفته می‌توانند با مراجعه به این شرکت نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
تشکیل کمیته مشترک ایران و ترکیه
مازیار حسینی توسعه شهری، بافت فرسوده و بازآفرینی شهری را از موضوعات مورد بحث دو کشور ایران و ترکیه برشمرد و از تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری موضوعات خبر داد.


بازسازی بافت های فرسوده محله سعدی شیراز
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تشکیل هیأت اجرایی با تمام اختیارات برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده سکونتگاه های غیررسمی محله سعدی شیراز خبر داد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »