لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بافت فرسوده

( ۱۶۸ )

جزییات تفاهم نامه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران
ظهیری با تشریح جزییات تفاهم نامه با شرکت بازآفرینی شهری و سازمان نوسازی شهر تهران، از هدف گذاری ساخت 3 هزار واحد مسکونی در بلندمدت خبر داد و گفت: قرارداد ساخت 150 واحد مسکونی در منطقه 17 تهران منعقد شده است.

تخصیص اعتبار تسهیلات نوسازی بافت فرسوده
در سال های ۹۱ تا ۹۶، حدود ۱۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شد که از این میزان حدود ۷ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »