لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مظاهریان

( ۵۱ )

پیش بینی برای بازار مسکن 1405
بررسی وضعیت موجود شاخص های بخش مسکن از یک «عدم تعادل» میان تعداد کل خانوارها و تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور خبر می دهد.

برگزیدن نمایندگان جامعه مهندسی ساختمان
با برگزاری انتخابات در پنج استان چهار محال بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان و مازندران پرونده انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور نیز بسته شد.

ماموریت استارت‌آپی در معاونت مسکن و ساختمان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام ماموریت تازه مدیران این معاونت در زمینه ارایه نیازها به تیم‌های استارت‌آپی، دو وظیفه دولت در حمایت از استارت‌آپ‌ها را تشریح کرد.

راه عبور از گردنه تامین مالی مسکن
بررسی بازار مسکن ایران به خصوص در طی دهه های اخیر نشان می دهد که این بازار ناشی از عوامل درون و برون بخشی همواره با نوسانات نسبتا شدیدی مواجه بوده است و ساخت و ساز و همچنین تقاضا و قیمت در بخش مسکن دارای روندهای سینوسی هم جهت و تقریبا منطبق بر هم بوده است به طوریکه با ایجاد تغییر در یکی از متغیرهای اقتصادی، تقاضای مسکن و به تبع آن قیمت مسکن به دلیل کشش کم عرضه مسکن در کوتاه مدت، افزایش می یابد و به دنبال آن سرمایه گذاران با اخذ پروانه ساختمانی به بازار مسکن وارد می شوند.

قراردادهای اجاره دیگر یک‌ ساله نخواهند بود
معاون وزیر راه و شهرسازی از ساکن بودن ۱۱ میلیون نفر از جمعیت شهری در بافت‌های فرسوده کشور خبر داد و با لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه شده قراردادهای اجاره از این به بعد دو ساله خواهد شد.

 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  »