لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تامین مالی

( ۴۶ )گذر از تامین مالی سنتی مسکن به روش های نوین
در حالیکه بانک مسکن هم اکنون به عنوان تنها بانک تخصصی در حوزه مسکن، مسوولیت تامین مالی در این بخش را بر عهده گرفته است، کارشناسان بر ضرورت استفاده از روش های نوین تامین مالی در این بخش تاکید می کنند.

عمل به مسئولیت اجتماعی در کنار وظیفه ذاتی بانک
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن با اشاره به اینکه این بانک در کنار وظیفه ذاتی به مسوولیت اجتماعی خود نیز واقف است، گفت:همزمان با هشتاد و دومین سالگرد بانک مسکن مفتخریم که 9 میلیون خانوار با تامین مالی بانک مسکن بعد از پیروزی انقلاب خانه دار شدند.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  »