لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

شرکت سرمایه گذاری مسکن

( ۸۹ )ساخت 1200 واحد مسکونی و تجاری در شهر جدید اندیشه
بر اساس یکی از پروژه های گروه سرمایه گذاری مسکن، ساخت 300 هزار متر مربع زیر بنا در قالب 1100 واحد مسکونی و 100 واحد تجاری در قالب مشارکت با شرکت عمران شهر جدید اندیشه در دستور کار قرار گرفته است. «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »