لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بازار

( ۳ )

نحوه پرداخت خودکار اقساط با «حواله منظم»
ساده‌ترین شیوه پرداخت اقساط بانک مسکن که در آن حتی نیاز به صرف زمان یک دقیقه‌ای ماهانه برای مراجعه به همراه‌بانک حذف شده است، استفاده از سرویس «حواله منظم» است.