لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

افزایش سرمایه

( ۱۵ )

ضرورت افزایش سرمایه بانک های دولتی
مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش تحلیلی، اهمیت افزایش سرمایه بانک های دولتی را برای اقتصاد کشور تشریح و به مزایای این سیاست در بازار پول اشاره کرد.
فراخوان بانک ها برای افزایش سرمایه
رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.

سه مزیت یک پیشنهاد برای بانک مسکن
بررسی ها نشان می دهد که تبدیل اقساط مسکن مهر به افزایش سرمایه بانک مسکن، می تواند سه مزیت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.بانک مسکن نیازمند افزایش سرمایه است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن، گفت: ورود جدی تر بانک مسکن برای تعادل بخشی به بازار مسکن و پیاده سازی اهداف این بانک نیازمند افزایش سرمایه است.

 «  ۱  ۲  »