لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تولید مسکن

( ۳۶ )
سرمایه های ساختمانی کجاست؟
سرمایه‌های ساختمانی مدتی است از بازار تولید و عرضه مسکن خارج شده است اما این نیروی‌ مولد در کدام پناهگاه اقتصادی ذخیره شده است؟

تسهیلات به سمت تولید انبوه هدایت شود
رجبی، با بیان اینکه رونق گرفتن بازار ساخت و ساز نیازی به سرمایه دولتی ندارد، گفت: اجرای سیاست های تشویقی و پرداخت تسهیلات سازندگان را به سمت تولید گسترده و انبوه مسکن هدایت می کند.

اهداف و راهبردهای طرح اقدام ملی ساخت مسکن
طرح اقدام ملی ساخت مسکن به منظور احداث 400 هزار واحد مسکونی در کشور به دنبال تعریف مجموعه ای از راهبردها وسیاست های کلان در حوزه مسکن برنامه ریزی و عملیاتی شده است.


بررسی برنامه طرح اقدام ملی تولید مسکن
اولین جلسه استانی برنامه طرح اقدام ملی تولید مسکن و ارایه پنج ابلاغیه برای بنیاد مسکن ، سازمان ملی زمین و مسکن ، شرکت بازآفرینی شهری ایران ، شهرهای جدید و بانک مسکن در اصفهان تشکیل شد.


 «  ۱  ۲  ۳  ۴  »